Is thyroid nodule location associated with malignancy risk?
Valeria Ramundo, Livia Lamartina, Rosa Falcone, Laura Ciotti, Cristiano Lomonaco, Marco Biffoni, Laura Giacomelli, Marianna Maranghi, Cosimo Durante, Giorgio Grani
Ultrasonography. 2019;38(3):231-235.   Published online 2018 Nov 6     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.18050
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Thyroid imaging reporting and data system (TIRADS) for ultrasound features of nodules: multicentric retrospective study in China
JianQiao Zhou, YanYan Song, WeiWei Zhan, Xi Wei, Sheng Zhang, RuiFang Zhang, Ying Gu, Xia Chen, Liying Shi, XiaoMao Luo, LiChun Yang, QiaoYing Li, BaoYan Bai, XinHua Ye, Hong Zhai, Hua Zhang, XiaoHong Jia, YiJie Dong, JingWen Zhang, ZhiFang Yang, HuiTing
Endocrine.2021; 72(1): 157.     CrossRef
Whirling technique for thyroid fine needle aspiration biopsy: a preliminary study of effectiveness and safety
Jae Ho Shin, Seung Wan Han, Hyang Lim Lee, Yon Kwon Ihn
Ultrasonography.2021; 40(1): 147.     CrossRef
Transverse and Longitudinal Ultrasound Location of Thyroid Nodules and Risk of Thyroid Cancer
Fan Zhang, Yan X. Russell, Helena A. Guber
Endocrine Practice.2021; 27(7): 682.     CrossRef
Inclusion of Thyroid Nodule Location in American College of Radiology TI-RADS Scoring: Impact on System Performance
Sina Jasim, Sharlene A. Teefey, Thomas J. Baranski, Dean W. Coble, Jill E. Langer, Carl C. Reading, Michael D. Beland, Terry S. Desser, Margaret M. Szabunio, William D. Middleton
American Journal of Roentgenology.2021; 217(3): 718.     CrossRef
The relationship between thyroid ultrasonography and cytopathology
Aynur ARSLAN, Rabia KARASU, Semiha KESKİN, Mehmet Nail GÜNGÖR
Turkish Journal of Internal Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Are clinicopathological features of the isthmic thyroid nodule different from nodules in thyroid lobes? A single center experience
Fatma Dilek Dellal, Oya Topaloglu, Husniye Baser, Ahmet Dirikoc, Afra Alkan, Aysegul Aksoy Altinboga, Ibrahim Kilinc, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir
Archives of Endocrinology and Metabolism.2021;[Epub]     CrossRef
Thyroid Nodules Located in the Lower Pole Have a Higher Risk of Malignancy than Located in the Isthmus: A Single-Center Experience
Gulhan Duman, Baris Sariakcali, Andrea Palermo
International Journal of Endocrinology.2021; 2021: 1.     CrossRef
Lateral Lymph Node Metastases in T1a Papillary Thyroid Carcinoma: Stratification by Tumor Location and Size
Xiaojun Zhang, Wenkuan Chen, Qigen Fang, Jie Fan, Lu Feng, Lanwei Guo, Shanting Liu, Hong Ge, Wei Du
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef
Thyroid Cancer Risk in Relation to Thyroid Nodule Location
Erivelto Volpi, Antonio Rahal
Clinical Thyroidology.2021; 33(9): 394.     CrossRef
Investigating the Effect of Thyroid Nodule Location on the Risk of Thyroid Cancer
Sina Jasim, Thomas J. Baranski, Sharlene A. Teefey, William D. Middleton
Thyroid.2020; 30(3): 401.     CrossRef
Thyroid Nodules and Real Estate: Location Matters
Franklin Neil Tessler
Thyroid.2020; 30(3): 349.     CrossRef
Do thyroid nodules that arise in the isthmus have a higher risk of malignancy?
Ricardo Pastorello, Ediel Valerio, Alberto Lobo, Antonio Maia, Mauro Saieg
Cancer Cytopathology.2020; 128(8): 520.     CrossRef

Isthmic Papillary Thyroid Carcinoma Presents a Unique Pattern of Central Lymph Node Metastasis

Liguang Zhou, Chao Gao, Haipeng Li, Weili Liang, Qingdong Zeng, Bo Chen
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 3643.     CrossRef
Contemporary Thyroid Nodule Evaluation and Management
Giorgio Grani, Marialuisa Sponziello, Valeria Pecce, Valeria Ramundo, Cosimo Durante
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2020; 105(9): 2869.     CrossRef
2020 Chinese guidelines for ultrasound malignancy risk stratification of thyroid nodules: the C-TIRADS
JianQiao Zhou, LiXue Yin, Xi Wei, Sheng Zhang, YanYan Song, BaoMing Luo, JianChu Li, LinXue Qian, LiGang Cui, Wen Chen, ChaoYang Wen, YuLan Peng, Qin Chen, Man Lu, Min Chen, Rong Wu, Wei Zhou, EnSheng Xue, YingJia Li, LiChun Yang, ChengRong Mi, RuiFang Zh
Endocrine.2020; 70(2): 256.     CrossRef
Sonographic Risk Stratification Systems for Thyroid Nodules as Rule-Out Tests in Older Adults
Giorgio Grani, Gabriela Brenta, Pierpaolo Trimboli, Rosa Falcone, Valeria Ramundo, Marianna Maranghi, Piernatale Lucia, Sebastiano Filetti, Cosimo Durante
Cancers.2020; 12(9): 2458.     CrossRef