The AFSUMB Consensus Statements and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound using Sonazoid
Jae Young Lee, Yasunori Minami, Byung Ihn Choi, Won Jae Lee, Yi-Hong Chou, Woo Kyoung Jeong, Mi-Suk Park, Nobuki Kudo, Min Woo Lee, Ken Kamata, Hiroko Iijima, So Yeon Kim, Kazushi Numata, Katsutoshi Sugimoto, Hitoshi Maruyama, Yasukiyo Sumino, Chikara Ogawa, Masayuki Kitano, Ijin Joo, Junichi Arita, Ja-Der Liang, Hsi-Ming Lin, Christian Nolsoe, Odd Helge Gilja, Masatoshi Kudo
Ultrasonography. 2020;39(3):191-220.   Published online 2020 Apr 27     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.20057
Citations to this article as recorded by Crossref logo
ADMNet: Adaptive-Weighting Dual Mapping for Online Tracking With Respiratory Motion Estimation in Contrast-Enhanced Ultrasound
Ming-De Li, Hang-Tong Hu, Si-Min Ruan, Mei-Qing Cheng, Li-Da Chen, Ze-Rong Huang, Wei Li, Peng Lin, Hong Yang, Ming Kuang, Ming-De Lu, Qing-Hua Huang, Wei Wang
IEEE Transactions on Image Processing.2024; 33: 58.     CrossRef
Contrast-Enhanced Ultrasound With Perfluorobutane for Hepatocellular Carcinoma Diagnosis: Comparison of Imaging Phases and Diagnostic Criteria
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Jeong Hee Yoon, Jeongin Yoo, Jung Hoon Kim, Jiwon Park
American Journal of Roentgenology.2024;[Epub]     CrossRef
Development and Comparison of Prediction Models Based on Sonovue- and Sonazoid-Enhanced Ultrasound for Pathologic Grade and Microvascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma
Rui Zhang, Di Li, Yanlin Chen, Wenxin Xu, Wenwen Zhou, Manxia Lin, Xiaoyan Xie, Ming Xu
Ultrasound in Medicine & Biology.2024; 50(3): 414.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasonography–CT/MRI fusion guidance for percutaneous ablation of inconspicuous, small liver tumors: improving feasibility and therapeutic outcome
Yuna Lee, Jeong Hee Yoon, Seungchul Han, Ijin Joo, Jeong Min Lee
Cancer Imaging.2024;[Epub]     CrossRef
Development of a Novel Contrast-Enhanced Ultrasound-Based Nomogram for Superficial Lymphadenopathy Differentiation: Postvascular Phase Value
Ying Fu, Li-Gang Cui, Jiu-Yi Ma, Mei Fang, Yu-Xuan Lin, Nan Li
Ultrasound in Medicine & Biology.2024; 50(6): 852.     CrossRef
Intra-individual comparison of Sonazoid contrast-enhanced ultrasound and SonoVue contrast-enhanced ultrasound in diagnosing hepatocellular carcinoma
Danxia Guo, Weijun Wan, Xiumei Bai, Rong Wen, Jinbo Peng, Peng Lin, Wei Liao, Weiche Huang, Dun Liu, Yuye Peng, Tong Kang, Hong Yang, Yun He
Abdominal Radiology.2024; 49(5): 1432.     CrossRef
A combined model based on radiomics features of Sonazoid contrast-enhanced ultrasound in the Kupffer phase for the diagnosis of well-differentiated hepatocellular carcinoma and atypical focal liver lesions: a prospective, multicenter study
Zhen Wang, Jundong Yao, Xiang Jing, Kaiyan Li, ShiChun Lu, Hong Yang, Hong Ding, Kai Li, Wen Cheng, Guangzhi He, Tianan Jiang, Fangyi Liu, Jie Yu, Zhiyu Han, Zhigang Cheng, Shuilian Tan, Zhen Wang, Erpeng Qi, Shuo Wang, YiQiong Zhang, Lu Li, Xiaocong Dong
Abdominal Radiology.2024;[Epub]     CrossRef
Liver Imaging Reporting and Data System Contrast-Enhanced US Nonradiation Treatment Response Assessment Version 2024
Andrej Lyshchik, David T. Fetzer, Yuko Kono, Stephanie R. Wilson, Christoph F. Dietrich, Dirk A. Clevert, Maria Franca Meloni, Hyun-Jung Jang, Tae Kyoung Kim, Jeong Min Lee, Yasunori Minami, Masatoshi Kudo, Fabio Piscaglia, Vicky Goh, Sarah Atzen
Radiology.2024;[Epub]     CrossRef
Value of Sonazoid-enhanced ultrasonography in characterizing indeterminate focal liver lesions on gadoxetic acid-enhanced liver MRI in patients without risk factors for hepatocellular carcinoma
Ji Yoon Ban, Tae Wook Kang, Woo Kyoung Jeong, Min Woo Lee, Boram Park, Kyoung Doo Song, Do Young Kim
PLOS ONE.2024; 19(5): e0304352.     CrossRef
Percutaneous ablation of colorectal liver metastases: a comparison between the outcomes of grayscale US guidance and Sonazoid CEUS Kupffer phase guidance using propensity score matching
Si Qin, Jingwen Zhou, Rui Cui, Yao Chen, Yimin Wang, Guangjian Liu
International Journal of Hyperthermia.2023;[Epub]     CrossRef
Intraindividual Comparison of Contrast-Enhanced Ultrasound Using Perfluorobutane With Modified Criteria Versus CT/MRI LI-RADS Version 2018 for Diagnosing HCC in High-Risk Patients
Lingling Li, Siyue Mao, Jianwei Wang, Wei Zheng, Jingxian Shen, Dirk-André Clevert, Jianhua Zhou
American Journal of Roentgenology.2023; 220(5): 682.     CrossRef
Contrast‐Enhanced Ultrasound With Sonazoid for the Imaging and Diagnosis of Colorectal Liver Metastasis
Francois Tranquart
Journal of Ultrasound in Medicine.2023; 42(6): 1371.     CrossRef
Head-to-head comparison of Sonazoid and SonoVue in the diagnosis of hepatocellular carcinoma for patients at high risk
Jiayan Huang, Ling Gao, Jiawu Li, Rui Yang, Zhenpeng Jiang, Min Liao, Yan Luo, Qiang Lu
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Upper gastrointestinal tract perforation assessed by contrast-enhanced ultrasonography after oral Sonazoid administration in a stomach leakage mouse model
Kyuhwan Jung, Sook-Young Woo, A Ran Kim, Honsoul Kim
Ultrasonography.2023; 42(2): 297.     CrossRef
Ring-like enhancement on Contrast-Enhanced ultrasound may correlate well with histopathological capsule of Hepatocellular Carcinoma: Comparison with the enhancing capsule on Gadopentetate-enhanced MRI
Jiang Bo, Fei Xiang, Fan XiaoWei, Zhu LianHua, Luo YuKun
European Journal of Radiology.2023; 162: 110762.     CrossRef
A Nomogram Based on Contrast-Enhanced Ultrasound to Predict the Microvascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma
Jiang Bo, Fei Xiang, Fan XiaoWei, Zhu LianHua, Lu ShiChun, Luo YuKun
Ultrasound in Medicine & Biology.2023; 49(7): 1561.     CrossRef
Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Sonazoid Contrast-Enhanced Ultrasonography: 2023 Guidelines From the Korean Society of Radiology and the Korean Society of Abdominal Radiology
Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Sang Hyun Choi, Mi-Suk Park, Mi Hye Yu, Bohyun Kim, Myung-Won You, Sanghyeok Lim, Young Seo Cho, Min Woo Lee, Jeong Ah Hwang, Jae Young Lee, Jung Hoon Kim, Ijin Joo, Jae Seok Bae, So Yeon Kim, Yong Eun Chung, Dong Hwan Kim,
Korean Journal of Radiology.2023; 24(6): 482.     CrossRef
Modified CEUS LI-RADS using Sonazoid for the diagnosis of hepatocellular carcinoma
Katsutoshi Sugimoto, Naohisa Kamiyama, Tatsuya Kakegawa, Hiroshi Takahashi, Takuya Wada, Masakazu Abe, Yu Yoshimasu, Hirohito Takeuchi, Takao Itoi
Ultrasonography.2023; 42(3): 388.     CrossRef
Nomogram based on Sonazoid contrast-enhanced ultrasound to differentiate intrahepatic cholangiocarcinoma and poorly differentiated hepatocellular carcinoma: a prospective multicenter study
Shuo Wang, Jundong Yao, Kaiyan Li, Hong Yang, Shichun Lu, Guangzhi He, Wei Wu, Wen Cheng, Tianan Jiang, Hong Ding, Xiang Jing, Yuanyuan Yan, Fangyi Liu, Jie Yu, Zhiyu Han, Zhigang Cheng, Shuilian Tan, Xin Li, Jianping Dou, Yunlin Li, Erpeng Qi, Yiqiong Zh
Abdominal Radiology.2023; 48(10): 3101.     CrossRef
Perfluorobutane-Enhanced Ultrasound for Characterization of Hepatocellular Carcinoma From Non-hepatocellular Malignancies or Benignancy: Comparison of Imaging Acquisition Methods
Seungchul Han, Se Woo Kim, Sungeun Park, Jeong Hee Yoon, Hyo-Jin Kang, Jeongin Yoo, Ijin Joo, Jae Seok Bae, Jeong Min Lee
Ultrasound in Medicine & Biology.2023; 49(10): 2256.     CrossRef
Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Sonazoid Contrast-Enhanced Ultrasonography: 2023 Guidelines from the Korean Society of Radiology and the Korean Society of Abdominal Radiology
Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Sang Hyun Choi, Mi-Suk Park, Mi Hye Yu, Bohyun Kim, Myung-Won You, Sanghyeok Lim, Young Seo Cho, Min Woo Lee, Jeong Ah Hwang, Jae Young Lee, Jung Hoon Kim, Ijin Joo, Jae Seok Bae, So Yeon Kim, Yong Eun Chung, Dong Hwan Kim,
Korean Journal of Abdominal Radiology.2023; 7(1): 1.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasound-guided biopsy of suspicious breast lesions on contrast-enhanced mammography and contrast-enhanced MRI: a case series
Pi-Yi Huang, Meng-Yuan Tsai, Jer-Shyung Huang, Pei-Ying Lin, Chen-Pin Chou
Journal of Medical Ultrasonics.2023; 50(4): 521.     CrossRef
Sonazoid-enhanced ultrasonography for noninvasive imaging diagnosis of hepatocellular carcinoma: special emphasis on the 2022 KLCA-NCC guideline
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Se Woo Kim
Ultrasonography.2023; 42(4): 479.     CrossRef
A review of contrast-enhanced ultrasound using SonoVue® and Sonazoid™ in non-hepatic organs
Qing Zhang, Xiaowen Liang, Yanfen Zhang, Hongjun Nie, Zhiyi Chen
European Journal of Radiology.2023; 167: 111060.     CrossRef
Contrast-enhanced US with Sulfur Hexafluoride and Perfluorobutane: LI-RADS for Diagnosing Hepatocellular Carcinoma
Lingling Li, Xuebin Zou, Wei Zheng, Yu Li, Xiaohong Xu, Kai Li, Zhongzhen Su, Jing Han, Qing Li, Yanling Zuo, Shousong Xie, Hong Wen, Jianwei Wang, Zhixing Guo, Ruhai Zou, Jianhua Zhou
Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
Deep Learning in the Diagnosis and Treatment of Liver Cancer: Review and Pro-spects
冰洁 李
Advances in Clinical Medicine.2023; 13(09): 14103.     CrossRef
Sonazoid contrast-enhanced ultrasonography for the diagnosis of hepatocellular carcinoma: strengths and shortcomings
Sung Won Lee, Min Kyu Kang, Xiang Zhang
Journal of Liver Cancer.2023; 23(2): 238.     CrossRef
Diagnosis of hepatocellular carcinoma using Sonazoid: a comprehensive review
Woo Kyoung Jeong
Journal of Liver Cancer.2023; 23(2): 272.     CrossRef
Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasonography with Sonazoid for Diagnosis of Microvascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma
Xintong Li, Xue Han, Lei Li, Chang Su, Jianmin Sun, Chao Zhan, Di Feng, Wen Cheng
Ultrasound in Medicine & Biology.2022; 48(3): 575.     CrossRef
Noninvasive Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma on Sonazoid-Enhanced US: Value of the Kupffer Phase
Hiroshi Takahashi, Katsutoshi Sugimoto, Naohisa Kamiyama, Kentaro Sakamaki, Tatsuya Kakegawa, Takuya Wada, Yusuke Tomita, Masakazu Abe, Yu Yoshimasu, Hirohito Takeuchi, Takao Itoi
Diagnostics.2022; 12(1): 141.     CrossRef
Ultrasound Contrast Imaging: Fundamentals and Emerging Technology
Hossein Yusefi, Brandon Helfield
Frontiers in Physics.2022;[Epub]     CrossRef
Diagnostic accuracy of contrast-enhanced ultrasound to differentiate benign and malignant breast lesions: A systematic review and meta-analysis
Jing Wang, Rui Zhao, Jia Cheng
European Journal of Radiology.2022; 149: 110219.     CrossRef
Contrast-Enhanced Ultrasound Using Perfluorobutane: Impact of Proposed Modified LI-RADS Criteria on Hepatocellular Carcinoma Detection
Lingling Li, Wei Zheng, Jianwei Wang, Jing Han, Zhixing Guo, Yixin Hu, Xiaoxian Li, Jianhua Zhou
American Journal of Roentgenology.2022; 219(3): 434.     CrossRef
Additional value of superb microvascular imaging of ultrasound examinations to evaluate focal liver lesions
Sun Kyung Jeon, Jae Young Lee, Hyo-Jin Kang, Joon Koo Han
European Journal of Radiology.2022; 152: 110332.     CrossRef
Perfluorobutane-enhanced ultrasonography with a Kupffer phase: improved diagnostic sensitivity for hepatocellular carcinoma
Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Eun Sun Lee, Hyun Jeong Park, Jeong Min Lee
European Radiology.2022; 32(12): 8507.     CrossRef
Diagnostic criteria of perfluorobutane-enhanced ultrasonography for diagnosing hepatocellular carcinoma in high-risk individuals: how is late washout determined?
Hyo-Jin Kang, Jung Hoon Kim, Jeongin Yoo, Joon Koo Han
Ultrasonography.2022; 41(3): 530.     CrossRef
Second-line Sonazoid-enhanced ultrasonography for Liver Imaging Reporting and Data System category 3 and 4 on gadoxetate-enhanced magnetic resonance imaging
Yeun-Yoon Kim, Ji Hye Min, Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Dong Hyun Sinn, Hyo Keun Lim
Ultrasonography.2022; 41(3): 519.     CrossRef
Imaging diagnosis of hepatocellular carcinoma: Future directions with special emphasis on hepatobiliary magnetic resonance imaging and contrast-enhanced ultrasound
Junghoan Park, Jeong Min Lee, Tae-Hyung Kim, Jeong Hee Yoon
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(3): 362.     CrossRef
The Principle of Contrast-enhanced Ultrasound and the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma
Hyo-Jin Kang, Jae Young Lee, Jeong Min Lee
Korean Journal of Abdominal Radiology.2022; 6(1): 12.     CrossRef
The benefit of contrast-enhanced ultrasound in biopsies for focal liver lesions: a retrospective study of 820 cases
Jia-Xin Huang, Cai-Gou Shi, Yan-Fen Xu, Juan Fu, Yuan Zhong, Long-Zhong Liu, Xiao-Qing Pei
European Radiology.2022; 32(10): 6830.     CrossRef
Protocol of Kupffer phase whole liver scan for metastases: A single-center prospective study
Qiong Wu, Yilun Liu, Di Sun, Yan Wang, Xiaoer Wei, Jing Li, Beibei Liu, Shuhao Wang, Yan Zhou, Haiyan Hu, Rui Zhang, Qiong Jiao, Yi Li, Tao Ying
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Utility of Sonazoid-Enhanced Ultrasound for the Macroscopic Classification of Hepatocellular Carcinoma: A Meta-analysis
Zijie Zheng, Wei Xie, Jing Tian, Jiayi Wu, Baoming Luo, Xiaolin Xu
Ultrasound in Medicine & Biology.2022; 48(11): 2165.     CrossRef
Sonazoid™ versus SonoVue® for Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Contrast-Enhanced Ultrasound in At-Risk Individuals: A Prospective, Single-Center, Intraindividual, Noninferiority Study
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Jeong Hee Yoon, Jeongin Yoo, Yunhee Choi, Ijin Joo, Joon Koo Han
Korean Journal of Radiology.2022; 23(11): 1067.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasonography for the management of portal hypertension in cirrhosis
Hitoshi Maruyama, Maki Tobari, Hiroaki Nagamatsu, Suichiro Shiina, Tadashi Yamaguchi
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
HCC treated with immune checkpoint inhibitors: a hyper-enhanced rim on Sonazoid-CEUS Kupffer phase images is a predictor of tumor response
Zhe Huang, Rong-Hua Zhu, Jun-Yi Xin, Kai-Yan Li
European Radiology.2022; 33(6): 4389.     CrossRef
Image Guidance in Ablation for Hepatocellular Carcinoma: Contrast-Enhanced Ultrasound and Fusion Imaging
Yasunori Minami, Masatoshi Kudo
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
AI-Based Radiological Imaging for HCC: Current Status and Future of Ultrasound
Hitoshi Maruyama, Tadashi Yamaguchi, Hiroaki Nagamatsu, Shuichiro Shiina
Diagnostics.2021; 11(2): 292.     CrossRef
A case of hemorrhagic hepatic cyst presenting with mobility of the papillary septum and continuous hyperenhancement by Sonazoid contrast-enhanced ultrasonography
Nobuaki Koh, Shintaro Takaki, Takayuki Fukuhara, Eisuke Miyaki, Nami Mori, Takashi Maeda, Megumu Fujiwara, Keiji Tsuji
Kanzo.2021; 62(3): 160.     CrossRef
Benefits of contrast-enhanced ultrasonography for interventional procedures
Constantin Arndt Marschner, Johannes Rübenthaler, Matthias Frank Froelich, Vincent Schwarze, Dirk-André Clevert
Ultrasonography.2021; 40(2): 207.     CrossRef
Advanced Techniques in the Percutaneous Ablation of Liver Tumours
Terrence CH Hui, Justin Kwan, Uei Pua
Diagnostics.2021; 11(4): 585.     CrossRef
Three-Dimensional Radiological Assessment of Ablative Margins in Hepatocellular Carcinoma: Pilot Study of Overlay Fused CT/MRI Imaging with Automatic Registration
Yasunori Minami, Tomohiro Minami, Kazuomi Ueshima, Yukinobu Yagyu, Masakatsu Tsurusaki, Takuya Okada, Masatoshi Hori, Masatoshi Kudo, Takamichi Murakami
Cancers.2021; 13(6): 1460.     CrossRef
Superb microvascular imaging technology of ultrasound examinations for the evaluation of tumor vascularity in hepatic hemangiomas
Sun Kyung Jeon, Jae Young Lee, Joon Koo Han
Ultrasonography.2021; 40(4): 538.     CrossRef
Diagnostic Value of Contrast-Enhanced Ultrasound for Evaluation of Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Perfusion
Constantin A. Marschner, Thomas Geyer, Matthias F. Froelich, Johannes Rübenthaler, Vincent Schwarze, Dirk-André Clevert
Diagnostics.2021; 11(9): 1593.     CrossRef
Sonazoid-enhanced ultrasonography: comparison with CT/MRI Liver Imaging Reporting and Data System in patients with suspected hepatocellular carcinoma
Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Ji Hye Min, Yeun-Yoon Kim, Nam Hun Heo, Hyo Keun Lim
Ultrasonography.2021; 40(4): 486.     CrossRef
One stop shop approach for the diagnosis of liver hemangioma
Larisa Daniela Sandulescu, Cristiana Marinela Urhut, Sarmis Marian Sandulescu, Ana-Maria Ciurea, Sergiu Marian Cazacu, Sevastita Iordache
World Journal of Hepatology.2021; 13(12): 1892.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasound as noninvasive diagnostic images that anyone can easily understand
Kazushi Numata
Journal of Medical Ultrasonics.2020; 47(3): 341.     CrossRef
Clinical applications of Doppler ultrasonography for thyroid disease: consensus statement by the Korean Society of Thyroid Radiology
Jin Chung, Yoo Jin Lee, Young Jun Choi, Eun Ju Ha, Chong Hyun Suh, Miyoung Choi, Jung Hwan Baek, Dong Gyu Na
Ultrasonography.2020; 39(4): 315.     CrossRef
Intraprocedurally EOB-MRI/US fusion imaging focusing on hepatobiliary phase findings can help to reduce the recurrence of hepatocellular carcinoma after radiofrequency ablation
Feiqian Wang, Kazushi Numata, Hiromi Nihonmatsu, Makoto Chuma, Satoshi Moriya, Akito Nozaki, Katsuaki Ogushi, Hiroyuki Fukuda, Litao Ruan, Masahiro Okada, Wen Luo, Norihiro Koizumi, Masayuki Nakano, Masako Otani, Yoshiaki Inayama, Shin Maeda
International Journal of Hyperthermia.2020; 37(1): 1149.     CrossRef
Early hemodynamics of hepatocellular carcinoma using contrast-enhanced ultrasound with Sonazoid: focus on the pure arterial and early portal phases
Akiko Saito, Masakazu Yamamoto, Satoshi Katagiri, Shingo Yamashita, Masayuki Nakano, Toshio Morizane
Global Health & Medicine.2020; 2(5): 319.     CrossRef