Clinical application of S-Detect to breast masses on ultrasonography: a study evaluating the diagnostic performance and agreement with a dedicated breast radiologist
Kiwook Kim, Mi Kyung Song, Eun-Kyung Kim, Jung Hyun Yoon
Ultrasonography. 2017;36(1):3-9.   Published online 2016 Apr 14     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.16012
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Value of S-Detect combined with multimodal ultrasound in differentiating malignant from benign breast masses
Na Li, Wanling Liu, Yunyun Zhan, Yu Bi, Xiabi Wu, Mei Peng
Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Biopsy or Follow-up: AI Improves the Clinical Strategy of US BI-RADS 4A Breast Nodules Using a Convolutional Neural Network
Mei Yi, Yue Lin, Zehui Lin, Ziting Xu, Lian Li, Ruobing Huang, Weijun Huang, Nannan Wang, Yanling Zuo, Nuo Li, Dong Ni, Yanyan Zhang, Yingjia Li
Clinical Breast Cancer.2024;[Epub]     CrossRef
Exploring the Potential of Artificial Intelligence in Breast Ultrasound
Giovanni Irmici, Maurizio Cè, Gianmarco Della Pepa, Elisa D'Ascoli, Claudia De Berardinis, Emilia Giambersio, Lidia Rabiolo, Ludovica La Rocca, Serena Carriero, Catherine Depretto, Gianfranco Scaperrotta, Michaela Cellina
Critical Reviews™ in Oncogenesis.2024; 29(2): 15.     CrossRef
Combined diagnosis of multiparametric MRI-based deep learning models facilitates differentiating triple-negative breast cancer from fibroadenoma magnetic resonance BI-RADS 4 lesions
Hao-lin Yin, Yu Jiang, Zihan Xu, Hui-hui Jia, Guang-wu Lin
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(6): 2575.     CrossRef
AI: Can It Make a Difference to the Predictive Value of Ultrasound Breast Biopsy?
Jean L. Browne, Maria Ángela Pascual, Jorge Perez, Sulimar Salazar, Beatriz Valero, Ignacio Rodriguez, Darío Cassina, Juan Luis Alcázar, Stefano Guerriero, Betlem Graupera
Diagnostics.2023; 13(4): 811.     CrossRef
The feasibility of a novel computer-aided classification system for the characterisation and diagnosis of breast masses on ultrasound: a single-centre preliminary test study
Y. Gu, W. Xu, Y. Liu, X. An, J. Li, L. Cong, L. Zhu, X. He, H. Wang, Y. Jiang
Clinical Radiology.2023; 78(7): e516.     CrossRef
Can New Ultrasound Imaging Techniques Improve Breast Lesion Characterization? Prospective Comparison between Ultrasound BI-RADS and Semi-Automatic Software “SmartBreast”, Strain Elastography, and Shear Wave Elastography
Olga Guiban, Antonello Rubini, Gianfranco Vallone, Corrado Caiazzo, Marco Di Serafino, Federica Pediconi, Laura Ballesio, Federica Trenta, Corrado De Vito, Arenta Shkelqimi, Ludovica Costanzo, Daniele Fresilli, Veronica Rizzo, Vito Cantisani, Massimo Verg
Applied Sciences.2023; 13(11): 6764.     CrossRef
Deep Learning in Different Ultrasound Methods for Breast Cancer, from Diagnosis to Prognosis: Current Trends, Challenges, and an Analysis
Humayra Afrin, Nicholas B. Larson, Mostafa Fatemi, Azra Alizad
Cancers.2023; 15(12): 3139.     CrossRef
Artificial intelligence in breast cancer: application and future perspectives
Shuixin Yan, Jiadi Li, Weizhu Wu
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(17): 16179.     CrossRef
State-of-the-Art of Breast Cancer Diagnosis in Medical Images via Convolutional Neural Networks (CNNs)
Pratibha Harrison, Rakib Hasan, Kihan Park
Journal of Healthcare Informatics Research.2023; 7(4): 387.     CrossRef
Diagnostic performance of ultrasound with computer-aided diagnostic system in detecting breast cancer
Pengjie Song, Li Zhang, Longmei Bai, Qing Wang, Yanlei Wang
Heliyon.2023; 9(10): e20712.     CrossRef
Artificial intelligence in breast imaging: potentials and challenges
Jia-wei Li, Dan-li Sheng, Jian-gang Chen, Chao You, Shuai Liu, Hui-xiong Xu, Cai Chang
Physics in Medicine & Biology.2023; 68(23): 23TR01.     CrossRef
Application of Artificial Intelligence in Breast Imaging: Current Landscape and Prospects
Hee Jeong Kim, Hak Hee Kim
Korean Journal of Family Practice.2023; 13(4): 196.     CrossRef
Application of artificial intelligence in predicting malignancy risk in breast masses on ultrasound
Mariah Carneiro Wanderley, Cândida Maria Alves Soares, Marina Marcondes Moreira Morais, Rachel Malheiros Cruz, Isadora Ribeiro Monteiro Lima, Rubens Chojniak, Almir Galvão Vieira Bitencourt
Radiologia Brasileira.2023; 56(5): 229.     CrossRef
Artificial intelligence in radial diagnostics of breast cancer
E. L. Teodozova, E. Yu. Khomutova
Scientific Bulletin of the Omsk State Medical University.2023; 3(4): 26.     CrossRef
A Characterization Approach for the Review of CAD Systems Designed for Breast Tumor Classification Using B-Mode Ultrasound Images
Kriti, Jitendra Virmani, Ravinder Agarwal
Archives of Computational Methods in Engineering.2022; 29(3): 1485.     CrossRef
The Added Value of a Computer‐Aided Diagnosis System in Differential Diagnosis of Breast Lesions by Radiologists With Different Experience
Qi Wei, Shu‐E Zeng, Li‐Ping Wang, Yu‐Jing Yan, Ting Wang, Jian‐Wei Xu, Meng‐Yi Zhang, Wen‐Zhi Lv, Christoph F. Dietrich, Xin‐Wu Cui
Journal of Ultrasound in Medicine.2022; 41(6): 1355.     CrossRef
Prediction for pathological and immunohistochemical characteristics of triple-negative invasive breast carcinomas: the performance comparison between quantitative and qualitative sonographic feature analysis
Jia-wei Li, Yu-cheng Cao, Zhi-jin Zhao, Zhao-ting Shi, Xiao-qian Duan, Cai Chang, Jian-gang Chen
European Radiology.2022; 32(3): 1590.     CrossRef
Evaluation of computer-aided diagnosis in breast ultrasonography: Improvement in diagnostic performance of inexperienced radiologists
Luca Nicosia, Francesca Addante, Anna Carla Bozzini, Antuono Latronico, Marta Montesano, Lorenza Meneghetti, Francesca Tettamanzi, Samuele Frassoni, Vincenzo Bagnardi, Rossella De Santis, Filippo Pesapane, Cristiana Iuliana Fodor, Mauro Giuseppe Mastropas
Clinical Imaging.2022; 82: 150.     CrossRef
Diagnostic value of artificial intelligence automatic detection systems for breast BI-RADS 4 nodules
Shu-Yi Lyu, Yan Zhang, Mei-Wu Zhang, Bai-Song Zhang, Li-Bo Gao, Lang-Tao Bai, Jue Wang
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(2): 518.     CrossRef
The diagnostic performance of ultrasound computer-aided diagnosis system for distinguishing breast masses: a prospective multicenter study
Qi Wei, Yu-Jing Yan, Ge-Ge Wu, Xi-Rong Ye, Fan Jiang, Jie Liu, Gang Wang, Yi Wang, Juan Song, Zhi-Ping Pan, Jin-Hua Hu, Chao-Ying Jin, Xiang Wang, Christoph F. Dietrich, Xin-Wu Cui
European Radiology.2022; 32(6): 4046.     CrossRef
The application of artificial intelligence in the sonography profession: Professional and educational considerations
Christopher Edwards, Crispen Chamunyonga, Benjamin Searle, Tristan Reddan
Ultrasound.2022; 30(4): 273.     CrossRef
Ultrasonographic morphological characteristics determined using a deep learning-based computer-aided diagnostic system of breast cancer
Young Seon Kim, Seung Eun Lee, Jung Min Chang, Soo-Yeon Kim, Young Kyung Bae
Medicine.2022; 101(3): e28621.     CrossRef
Enhancing Performance of Breast Ultrasound in Opportunistic Screening Women by a Deep Learning-Based System: A Multicenter Prospective Study
Chenyang Zhao, Mengsu Xiao, Li Ma, Xinhua Ye, Jing Deng, Ligang Cui, Fajin Guo, Min Wu, Baoming Luo, Qin Chen, Wu Chen, Jun Guo, Qian Li, Qing Zhang, Jianchu Li, Yuxin Jiang, Qingli Zhu
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Clinical Application of Computer-Aided Diagnosis for Breast Ultrasonography: Factors That Lead to Discordant Results in Radial and Antiradial Planes
Ying Zhu, Weiwei Zhan, Xiaohong Jia, Juan Liu, Jianqiao Zhou
Cancer Management and Research.2022; Volume 14: 751.     CrossRef
Application of Artificial Intelligence Computer-Assisted Diagnosis Originally Developed for Thyroid Nodules to Breast Lesions on Ultrasound
Si Eun Lee, Eunjung Lee, Eun-Kyung Kim, Jung Hyun Yoon, Vivian Youngjean Park, Ji Hyun Youk, Jin Young Kwak
Journal of Digital Imaging.2022; 35(6): 1699.     CrossRef
Automated BI-RADS classification of lesions using pyramid triple deep feature generator technique on breast ultrasound images
Ela Kaplan, Wai Yee Chan, Sengul Dogan, Prabal D. Barua, Haci Taner Bulut, Turker Tuncer, Mert Cizik, Ru-San Tan, U Rajendra Acharya
Medical Engineering & Physics.2022; 108: 103895.     CrossRef
Artificial Intelligence in Breast Ultrasound: The Emerging Future of Modern Medicine
Srushti S Mahant, Anuj R Varma
Cureus.2022;[Epub]     CrossRef
Diagnostic accuracy of S-Detect to breast cancer on ultrasonography: A meta-analysis (PRISMA)
Xiaolei Wang, Shuang Meng
Medicine.2022; 101(34): e30359.     CrossRef
Differing benefits of artificial intelligence-based computer-aided diagnosis for breast US according to workflow and experience level
Si Eun Lee, Kyunghwa Han, Ji Hyun Youk, Jee Eun Lee, Ji-Young Hwang, Miribi Rho, Jiyoung Yoon, Eun-Kyung Kim, Jung Hyun Yoon
Ultrasonography.2022; 41(4): 718.     CrossRef
An AI model of sonographer’s evaluation+ S-Detect + elastography + clinical information improves the preoperative identification of benign and malignant breast masses
Pengfei Sun, Ying Feng, Chen Chen, Andre Dekker, Linxue Qian, Zhixiang Wang, Jun Guo
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Using S-Detect to Improve Breast Ultrasound: The Different Combined Strategies Based on Radiologist Experienc
Zhu,MD Ying, Jia,MD Xiaohong, Dong,MD Yijie, Liu,MD Juan, Chen,MD Yilai, Yuan,MD Congcong, Zhan,MD Weiwei, Zhou,MD Jianqiao
ADVANCED ULTRASOUND IN DIAGNOSIS AND THERAPY.2022; 6(4): 180.     CrossRef
Evaluating breast ultrasound S-detect image analysis for small focal breast lesions
Boyuan Xing, Xiangyi Chen, Yalin Wang, Shuang Li, Ying-Kui Liang, Dawei Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
S-Detect characterization of focal solid breast lesions: a prospective analysis of inter-reader agreement for US BI-RADS descriptors
Tommaso Vincenzo Bartolotta, Alessia Angela Maria Orlando, Maria Laura Di Vittorio, Francesco Amato, Mariangela Dimarco, Domenica Matranga, Raffaele Ienzi
Journal of Ultrasound.2021; 24(2): 143.     CrossRef
Deep learning-based computer-aided diagnosis in screening breast ultrasound to reduce false-positive diagnoses
Soo -Yeon Kim, Yunhee Choi, Eun -Kyung Kim, Boo-Kyung Han, Jung Hyun Yoon, Ji Soo Choi, Jung Min Chang
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Artificial intelligence in ultrasound
Yu-Ting Shen, Liang Chen, Wen-Wen Yue, Hui-Xiong Xu
European Journal of Radiology.2021; 139: 109717.     CrossRef
Differential diagnosis of breast cancer assisted by S-Detect artificial intelligence system
Qun Xia, Yangmei Cheng, Jinhua Hu, Juxia Huang, Yi Yu, Hongjuan Xie, Jun Wang
Mathematical Biosciences and Engineering.2021; 18(4): 3680.     CrossRef
AI-enhanced breast imaging: Where are we and where are we heading?
Almir Bitencourt, Isaac Daimiel Naranjo, Roberto Lo Gullo, Carolina Rossi Saccarelli, Katja Pinker
European Journal of Radiology.2021; 142: 109882.     CrossRef
Added value of deep learning-based computer-aided diagnosis and shear wave elastography to b-mode ultrasound for evaluation of breast masses detected by screening ultrasound
Min Young Kim, Soo-Yeon Kim, Yeon Soo Kim, Eun Sil Kim, Jung Min Chang
Medicine.2021; 100(31): e26823.     CrossRef
Accuracy of ultrasonic artificial intelligence in diagnosing benign and malignant breast diseases
Qiyu Liu, Meijing Qu, Lipeng Sun, Hui Wang
Medicine.2021; 100(50): e28289.     CrossRef
Performance of Computer-Aided Diagnosis in Ultrasonography for Detection of Breast Lesions Less and More Than 2 cm: Prospective Comparative Study
Liang Yongping, Ping Zhou, Zhang Juan, Zhao Yongfeng, Wengang Liu, Yifan Shi
JMIR Medical Informatics.2020; 8(3): e16334.     CrossRef
The use of artificial neural networks to control the concentration of a model drug released acoustically
Hesham G. Moussa, Ghaleb A. Husseini, Salma E. Ahmad, Nahid Awad
Emergent Materials.2020; 3(4): 503.     CrossRef
S-Detect characterization of focal breast lesions according to the US BI RADS lexicon: a pictorial essay
Tommaso Vincenzo Bartolotta, Alessia Angela Maria Orlando, Luigi Spatafora, Mariangela Dimarco, Cesare Gagliardo, Adele Taibbi
Journal of Ultrasound.2020; 23(2): 207.     CrossRef
Evaluation of the Quadri-Planes Method in Computer-Aided Diagnosis of Breast Lesions by Ultrasonography: Prospective Single-Center Study
Liang Yongping, Zhang Juan, Ping Zhou, Zhao Yongfeng, Wengang Liu, Yifan Shi
JMIR Medical Informatics.2020; 8(5): e18251.     CrossRef
Reducing the number of unnecessary biopsies of US-BI-RADS 4a lesions through a deep learning method for residents-in-training: a cross-sectional study
Chenyang Zhao, Mengsu Xiao, He Liu, Ming Wang, Hongyan Wang, Jing Zhang, Yuxin Jiang, Qingli Zhu
BMJ Open.2020; 10(6): e035757.     CrossRef
Diagnostic Value of Breast Lesions Between Deep Learning-Based Computer-Aided Diagnosis System and Experienced Radiologists: Comparison the Performance Between Symptomatic and Asymptomatic Patients
Mengsu Xiao, Chenyang Zhao, Jianchu Li, Jing Zhang, He Liu, Ming Wang, Yunshu Ouyang, Yixiu Zhang, Yuxin Jiang, Qingli Zhu
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Application of ultrasound artificial intelligence in the differential diagnosis between benign and malignant breast lesions of BI-RADS 4A
Sihua Niu, Jianhua Huang, Jia Li, Xueling Liu, Dan Wang, Ruifang Zhang, Yingyan Wang, Huiming Shen, Min Qi, Yi Xiao, Mengyao Guan, Haiyan Liu, Diancheng Li, Feifei Liu, Xiuming Wang, Yu Xiong, Siqi Gao, Xue Wang, Jiaan Zhu
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef
A computer-aided diagnosis system using artificial intelligence for the diagnosis and characterization of breast masses on ultrasound
Hee Jeong Park, Sun Mi Kim, Bo La Yun, Mijung Jang, Bohyoung Kim, Ja Yoon Jang, Jong Yoon Lee, Soo Hyun Lee
Medicine.2019; 98(3): e14146.     CrossRef
Artificial intelligence in breast ultrasound
Ge-Ge Wu, Li-Qiang Zhou, Jian-Wei Xu, Jia-Yu Wang, Qi Wei, You-Bin Deng, Xin-Wu Cui, Christoph F Dietrich
World Journal of Radiology.2019; 11(2): 19.     CrossRef
Computer‐Aided Diagnosis of Solid Breast Lesions With Ultrasound: Factors Associated With False‐negative and False‐positive Results
Jia‐yi Wu, Zi‐zhuo Zhao, Wen‐yue Zhang, Ming Liang, Bing Ou, Hai‐yun Yang, Bao‐ming Luo
Journal of Ultrasound in Medicine.2019; 38(12): 3193.     CrossRef
Performance of machine learning software to classify breast lesions using BI-RADS radiomic features on ultrasound images
Eduardo Fleury, Karem Marcomini
European Radiology Experimental.2019;[Epub]     CrossRef
Reliability Studies of Different Readers Using Computer Aided Diagnosis System in Ultrasound for Determining Identical Lesions in a Breast Phantom
Nari Choi, Bong Joo Kang, Na Young Jung, Sung Hun Kim, Jung Min Lee, Ga Eun Park
Iranian Journal of Radiology.2019;[Epub]     CrossRef
A computer-aided diagnosing system in the evaluation of thyroid nodules—experience in a specialized thyroid center
Shujun Xia, Jiejie Yao, Wei Zhou, Yijie Dong, Shangyan Xu, Jianqiao Zhou, Weiwei Zhan
World Journal of Surgical Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
A Comparative Study of the Diagnostic Performance of Evaluating Breast Masses for Breast Surgeons versus S-DetectTM(Samsung Medison Co., Ltd, Seoul, Korea)
Haram Kim, Eiyoung Kwon, Youngsam Park, Eunhye Choi, Mijin Kim, Cheolseung Kim
Journal of Surgical Ultrasound.2019; 6(2): 58.     CrossRef
Application of Computer‐Aided Diagnosis on Breast Ultrasonography: Evaluation of Diagnostic Performances and Agreement of Radiologists According to Different Levels of Experience
Eun Cho, Eun‐Kyung Kim, Mi Kyung Song, Jung Hyun Yoon
Journal of Ultrasound in Medicine.2018; 37(1): 209.     CrossRef
Focal breast lesion characterization according to the BI-RADS US lexicon: role of a computer-aided decision-making support
Tommaso Vincenzo Bartolotta, Alessia Orlando, Vito Cantisani, Domenica Matranga, Raffele Ienzi, Alessandra Cirino, Francesco Amato, Maria Laura Di Vittorio, Massimo Midiri, Roberto Lagalla
La radiologia medica.2018; 123(7): 498.     CrossRef
Automated classification of focal breast lesions according to S-detect: validation and role as a clinical and teaching tool
Mattia Di Segni, Valeria de Soccio, Vito Cantisani, Giacomo Bonito, Antonello Rubini, Gabriele Di Segni, Sveva Lamorte, Valentina Magri, Corrado De Vito, Giuseppe Migliara, Tommaso Vincenzo Bartolotta, Alessio Metere, Laura Giacomelli, Carlo de Felice, Fe
Journal of Ultrasound.2018; 21(2): 105.     CrossRef
Application of computer-aided diagnosis in breast ultrasound interpretation: improvements in diagnostic performance according to reader experience
Ji-Hye Choi, Bong Joo Kang, Ji Eun Baek, Hyun Sil Lee, Sung Hun Kim
Ultrasonography.2018; 37(3): 217.     CrossRef
Breast Ultrasound Computer-Aided Diagnosis: Analysis of Types of Errors
Min Kyung Jeong, Bong Joo Kang, Eunjeong Kim, Sung Hun Kim
Journal of the Korean Society of Radiology.2018; 79(3): 114.     CrossRef
Comparison of the Diagnostic Performance of Breast Ultrasound and CAD Using BI-RADS Descriptors and Quantitative Variables
Yumi Kim, Bong Joo Kang, Jung Min Lee, Sung Hun Kim
Iranian Journal of Radiology.2018;[Epub]     CrossRef
Which supplementary imaging modality should be used for breast ultrasonography? Comparison of the diagnostic performance of elastography and computer-aided diagnosis
Si Eun Lee, Ji Eun Moon, Yun Ho Rho, Eun-Kyung Kim, Jung Hyun Yoon
Ultrasonography.2017; 36(2): 153.     CrossRef