Sonazoid-enhanced ultrasonography: comparison with CT/MRI Liver Imaging Reporting and Data System in patients with suspected hepatocellular carcinoma
Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Ji Hye Min, Yeun-Yoon Kim, Nam Hun Heo, Hyo Keun Lim
Ultrasonography. 2021;40(4):486-498.   Published online 2021 Jan 15     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.20120
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of modified CEUS LI‐RADS with sonazoid and CT/MRI LI‐RADS for diagnosis of hepatocellular carcinoma
Katsutoshi Sugimoto, Kazuhiro Saito, Natsuhiko Shirota, Naohisa Kamiyama, Kentaro Sakamaki, Hiroshi Takahashi, Takuya Wada, Tatsuya Kakegawa, Yusuke Tomita, Masakazu Abe, Yu Yoshimasu, Hirohito Takeuchi, Takao Itoi
Hepatology Research.2022; 52(8): 730.     CrossRef
Profiling hepatocellular carcinoma aggressiveness with contrast-enhanced ultrasound and gadoxetate disodium-enhanced MRI: An intra-individual comparative study based on the Liver Imaging Reporting and Data System
Jie Yang, Hanyu Jiang, Kunlin Xie, Mustafa R. Bashir, Haifeng Wan, Jiayan Huang, Yun Qin, Jie Chen, Qiang Lu, Bin Song
European Journal of Radiology.2022; 154: 110397.     CrossRef
Perfluorobutane-enhanced ultrasonography with a Kupffer phase: improved diagnostic sensitivity for hepatocellular carcinoma
Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Hyo-Jin Kang, Eun Sun Lee, Hyun Jeong Park, Jeong Min Lee
European Radiology.2022; 32(12): 8507.     CrossRef
Diagnostic criteria of perfluorobutane-enhanced ultrasonography for diagnosing hepatocellular carcinoma in high-risk individuals: how is late washout determined?
Hyo-Jin Kang, Jung Hoon Kim, Jeongin Yoo, Joon Koo Han
Ultrasonography.2022; 41(3): 530.     CrossRef
Contrast-Enhanced Ultrasound Using Perfluorobutane: Impact of Proposed Modified LI-RADS Criteria on Hepatocellular Carcinoma Detection
Lingling Li, Wei Zheng, Jianwei Wang, Jing Han, Zhixing Guo, Yixin Hu, Xiaoxian Li, Jianhua Zhou
American Journal of Roentgenology.2022; 219(3): 434.     CrossRef
Second-line Sonazoid-enhanced ultrasonography for Liver Imaging Reporting and Data System category 3 and 4 on gadoxetate-enhanced magnetic resonance imaging
Yeun-Yoon Kim, Ji Hye Min, Jeong Ah Hwang, Woo Kyoung Jeong, Dong Hyun Sinn, Hyo Keun Lim
Ultrasonography.2022; 41(3): 519.     CrossRef
The Principle of Contrast-enhanced Ultrasound and the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma
Hyo-Jin Kang, Jae Young Lee, Jeong Min Lee
Korean Journal of Abdominal Radiology.2022; 6(1): 12.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasound for the diagnosis of hepatocellular carcinoma in adults with chronic liver disease
Mirella Fraquelli, Tin Nadarevic, Agostino Colli, Cristina Manzotti, Vanja Giljaca, Damir Miletic, Davor Štimac, Giovanni Casazza
Cochrane Database of Systematic Reviews.2022;[Epub]     CrossRef
Imaging Features of Hepatocellular Carcinoma in the Non-Cirrhotic Liver with Sonazoid-Enhanced Contrast-Enhanced Ultrasound
Sheng Chen, Yi-Jie Qiu, Dan Zuo, Shuai-Nan Shi, Wen-Ping Wang, Yi Dong
Diagnostics.2022; 12(10): 2272.     CrossRef
Sonazoid™ versus SonoVue® for Diagnosing Hepatocellular Carcinoma Using Contrast-Enhanced Ultrasound in At-Risk Individuals: A Prospective, Single-Center, Intraindividual, Noninferiority Study
Hyo-Jin Kang, Jeong Min Lee, Jeong Hee Yoon, Jeongin Yoo, Yunhee Choi, Ijin Joo, Joon Koo Han
Korean Journal of Radiology.2022; 23(11): 1067.     CrossRef
New Ultrasonographic Techniques to Differentiate Hepatic Masses: Contrast-Enhanced Ultrasound and Super-Resolution Ultrasound
Woo Kyoung Jeong
Clinical Ultrasound.2022; 7(2): 72.     CrossRef
Intraindividual Comparison of Contrast-Enhanced Ultrasound Using Perfluorobutane With Modified Criteria Versus CT/MRI LI-RADS Version 2018 for Diagnosing HCC in High-Risk Patients
Lingling Li, Siyue Mao, Jianwei Wang, Wei Zheng, Jingxian Shen, Dirk-André Clevert, Jianhua Zhou
American Journal of Roentgenology.2022;[Epub]     CrossRef