Early response evaluation of doxorubicin-nanoparticle-microbubble therapy in orthotopic hepatocellular carcinoma rat model using contrast-enhanced ultrasound and intravoxel incoherent motion-diffusion MRI
Hyun Kyung Yang, Jung Hoon Kim, Hak Jong Lee, Hyungwon Moon, Hwaseong Ryu, Joon Koo Han
Ultrasonography. 2022;41(1):150-163.   Published online 2021 May 10     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21036
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Multifunctional nanoplatforms application in the transcatheter chemoembolization against hepatocellular carcinoma
Gang Yuan, Zhiyin Liu, Weiming Wang, Mengnan Liu, Yanneng Xu, Wei Hu, Yao Fan, Xun Zhang, Yong Liu, Guangyan Si
Journal of Nanobiotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Nano-drug delivery system for pancreatic cancer: A visualization and bibliometric analysis
Jie-Feng Zhao, Fei-Long Zou, Jin-Feng Zhu, Chao Huang, Fan-Qin Bu, Zheng-Ming Zhu, Rong-Fa Yuan
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef