Predicting the surgical reparability of large-to-massive rotator cuff tears by B-mode ultrasonography: a cross-sectional study
Po-Cheng Chen, Kuan-Ting Wu, Yi-Cun Chen, Yu-Chi Huang, Ching-Di Chang, Wei-Che Lin, Wen-Yi Chou
Ultrasonography. 2022;41(1):177-188.   Published online 2021 Jun 6     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.20192
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A modified Patte classification system for rotator cuff tendon retraction to predict reparability and tendon healing in arthroscopic rotator cuff repair
Yoshitsugu Takeda, Koji Fujii, Naoto Suzue, Yoshiteru Kawasaki, Junichiro Sumitomo, Keisuke Nishidono, Yugen Fujii, Masashi Kano
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.2024;[Epub]     CrossRef
Emerging Role of Quantitative Ultrasound-Based Imaging Techniques for Characterizing Rotator Cuff Tears: A Scoping Review
Andrew Nasr, Chris Pierson, Yi-Ting Tzen, Michael Khazzam, Nitin Jain, Yen-Sheng Lin
Diagnostics.2023; 13(12): 2011.     CrossRef
Definition of irreparable rotator cuff tear: a scoping review of prospective surgical therapeutic trials to evaluate current practice
Fa-Chuan Kuan, Chien-An Shih, Wei-Ren Su, Ausberto Velasquez Garcia, Tomoyuki Kuroiwa, Naoya Iida, Kai-Lan Hsu
BMC Musculoskeletal Disorders.2023;[Epub]     CrossRef