Using ultrasonographic features to predict the outcomes of patients with small papillary thyroid carcinomas: a retrospective study implementing the 2015 ATA patterns and ACR TI-RADS categories
Hee Min Park, Jihye Lee, Jin Young Kwak, Vivian Youngjean Park, Miribi Rho, Minah Lee, Jung Hyun Yoon
Ultrasonography. 2022;41(2):298-306.   Published online 2021 Aug 12     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21097
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A nomogram based on clinicopathological and ultrasound characteristics to predict central neck lymph node metastases in papillary thyroid cancer
Fei Chen, Shuiping Jiang, Fan Yao, Yixi Huang, Jiaxi Cai, Jia Wei, Chengxu Li, Yanxuan Wu, Xiaolin Yi, Zhen Zhang
Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
Factors of Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer Based on C-TIRADS Analysis
Weijun Huang, Deli Chen, Minying Zhong, Jieyi Ye, Zhiyuan Zhi, Yanyan Xiao, Yuan Zhong
Hormone and Metabolic Research.2023; 55(09): 585.     CrossRef
Predicting malignancy in thyroid nodules based on conventional ultrasound and elastography: the value of predictive models in a multi-center study
Ying Zhang, Qiong-Yi Huang, Chang-Jun Wu, Qi Chen, Chun-Juan Xia, Bo-Ji Liu, Yun-Yun Liu, Yi-Feng Zhang, Hui-Xiong Xu
Endocrine.2022; 80(1): 111.     CrossRef