Application of computer-aided diagnosis in breast ultrasound interpretation: improvements in diagnostic performance according to reader experience
Ji-Hye Choi, Bong Joo Kang, Ji Eun Baek, Hyun Sil Lee, Sung Hun Kim
Ultrasonography. 2018;37(3):217-225.   Published online 2017 Aug 14     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.17046
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Combined diagnosis of multiparametric MRI-based deep learning models facilitates differentiating triple-negative breast cancer from fibroadenoma magnetic resonance BI-RADS 4 lesions
Hao-lin Yin, Yu Jiang, Zihan Xu, Hui-hui Jia, Guang-wu Lin
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(6): 2575.     CrossRef
Comparison of S-Detect and thyroid imaging reporting and data system classifications in the diagnosis of cytologically indeterminate thyroid nodules
Ling Zhou, Lin-lin Zheng, Chuan-ju Zhang, Hong-fen Wei, Li-long Xu, Mu-rui Zhang, Qiang Li, Gao-fei He, Edem Prince Ghamor-Amegavi, Shi-yan Li
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
The feasibility of a novel computer-aided classification system for the characterisation and diagnosis of breast masses on ultrasound: a single-centre preliminary test study
Y. Gu, W. Xu, Y. Liu, X. An, J. Li, L. Cong, L. Zhu, X. He, H. Wang, Y. Jiang
Clinical Radiology.2023; 78(7): e516.     CrossRef
Toward AI-supported US Triage of Women with Palpable Breast Lumps in a Low-Resource Setting
Wendie A. Berg, Ana-Lilia López Aldrete, Ajit Jairaj, Juan Carlos Ledesma Parea, Claudia Yolanda García, R. Chad McClennan, Steven Yong Cen, Linda H. Larsen, M. Teresa Soler de Lara, Susan Love
Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnostic Utility of Artificial Intelligence in Breast Ultrasound
Hyun Jo Youn, Hyeong Eun Jeong, Ha Rim Ahn, Sang Yull Kang, Sung Hoo Jung
Journal of Surgical Ultrasound.2023; 10(1): 8.     CrossRef
Deep Learning–Based Computer-Aided Diagnosis for Breast Lesion Classification on Ultrasound: A Prospective Multicenter Study of Radiologists Without Breast Ultrasound Expertise
Ping He, Wen Chen, Ming-Yu Bai, Jun Li, Qing-Qing Wang, Li-Hong Fan, Jian Zheng, Chun-Tao Liu, Xiao-Rong Zhang, Xi-Rong Yuan, Peng-Jie Song, Li-Gang Cui
American Journal of Roentgenology.2023; 221(4): 450.     CrossRef
Application of Artificial Intelligence in Breast Imaging: Current Landscape and Prospects
Hee Jeong Kim, Hak Hee Kim
Korean Journal of Family Practice.2023; 13(4): 196.     CrossRef
Diagnostic Performance of an Artificial Intelligence System in Breast Ultrasound
Avice M. O'Connell, Tommaso V. Bartolotta, Alessia Orlando, Sin‐Ho Jung, Jihye Baek, Kevin J. Parker
Journal of Ultrasound in Medicine.2022; 41(1): 97.     CrossRef
The Added Value of a Computer‐Aided Diagnosis System in Differential Diagnosis of Breast Lesions by Radiologists With Different Experience
Qi Wei, Shu‐E Zeng, Li‐Ping Wang, Yu‐Jing Yan, Ting Wang, Jian‐Wei Xu, Meng‐Yi Zhang, Wen‐Zhi Lv, Christoph F. Dietrich, Xin‐Wu Cui
Journal of Ultrasound in Medicine.2022; 41(6): 1355.     CrossRef
Evaluation of computer-aided diagnosis in breast ultrasonography: Improvement in diagnostic performance of inexperienced radiologists
Luca Nicosia, Francesca Addante, Anna Carla Bozzini, Antuono Latronico, Marta Montesano, Lorenza Meneghetti, Francesca Tettamanzi, Samuele Frassoni, Vincenzo Bagnardi, Rossella De Santis, Filippo Pesapane, Cristiana Iuliana Fodor, Mauro Giuseppe Mastropas
Clinical Imaging.2022; 82: 150.     CrossRef
The diagnostic performance of ultrasound computer-aided diagnosis system for distinguishing breast masses: a prospective multicenter study
Qi Wei, Yu-Jing Yan, Ge-Ge Wu, Xi-Rong Ye, Fan Jiang, Jie Liu, Gang Wang, Yi Wang, Juan Song, Zhi-Ping Pan, Jin-Hua Hu, Chao-Ying Jin, Xiang Wang, Christoph F. Dietrich, Xin-Wu Cui
European Radiology.2022; 32(6): 4046.     CrossRef
Ultrasonographic morphological characteristics determined using a deep learning-based computer-aided diagnostic system of breast cancer
Young Seon Kim, Seung Eun Lee, Jung Min Chang, Soo-Yeon Kim, Young Kyung Bae
Medicine.2022; 101(3): e28621.     CrossRef
Diagnostic performance improvement with combined use of proteomics biomarker assay and breast ultrasound
Su Min Ha, Hong-Kyu Kim, Yumi Kim, Dong-Young Noh, Wonshik Han, Jung Min Chang
Breast Cancer Research and Treatment.2022; 192(3): 541.     CrossRef
Clinical Application of Computer-Aided Diagnosis for Breast Ultrasonography: Factors That Lead to Discordant Results in Radial and Antiradial Planes
Ying Zhu, Weiwei Zhan, Xiaohong Jia, Juan Liu, Jianqiao Zhou
Cancer Management and Research.2022; Volume 14: 751.     CrossRef
Predicting Breast Tumor Malignancy Using Deep ConvNeXt Radiomics and Quality-Based Score Pooling in Ultrasound Sequences
Mohamed A. Hassanien, Vivek Kumar Singh, Domenec Puig, Mohamed Abdel-Nasser
Diagnostics.2022; 12(5): 1053.     CrossRef
A Reproducible Deep-Learning-Based Computer-Aided Diagnosis Tool for Frontotemporal Dementia Using MONAI and Clinica Frameworks
Andrea Termine, Carlo Fabrizio, Carlo Caltagirone, Laura Petrosini
Life.2022; 12(7): 947.     CrossRef
Diagnostic accuracy of S-Detect to breast cancer on ultrasonography: A meta-analysis (PRISMA)
Xiaolei Wang, Shuang Meng
Medicine.2022; 101(34): e30359.     CrossRef
An AI model of sonographer’s evaluation+ S-Detect + elastography + clinical information improves the preoperative identification of benign and malignant breast masses
Pengfei Sun, Ying Feng, Chen Chen, Andre Dekker, Linxue Qian, Zhixiang Wang, Jun Guo
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Evolution of research trends in artificial intelligence for breast cancer diagnosis and prognosis over the past two decades: A bibliometric analysis
Asif Hassan Syed, Tabrej Khan
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Differing benefits of artificial intelligence-based computer-aided diagnosis for breast US according to workflow and experience level
Si Eun Lee, Kyunghwa Han, Ji Hyun Youk, Jee Eun Lee, Ji-Young Hwang, Miribi Rho, Jiyoung Yoon, Eun-Kyung Kim, Jung Hyun Yoon
Ultrasonography.2022; 41(4): 718.     CrossRef
Using S-Detect to Improve Breast Ultrasound: The Different Combined Strategies Based on Radiologist Experienc
Zhu,MD Ying, Jia,MD Xiaohong, Dong,MD Yijie, Liu,MD Juan, Chen,MD Yilai, Yuan,MD Congcong, Zhan,MD Weiwei, Zhou,MD Jianqiao
ADVANCED ULTRASOUND IN DIAGNOSIS AND THERAPY.2022; 6(4): 180.     CrossRef
Evaluating breast ultrasound S-detect image analysis for small focal breast lesions
Boyuan Xing, Xiangyi Chen, Yalin Wang, Shuang Li, Ying-Kui Liang, Dawei Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
The Application of Computer Aided Optimization Design
Longfei Bao
Journal of Physics: Conference Series.2022; 2386(1): 012094.     CrossRef
S-Detect characterization of focal solid breast lesions: a prospective analysis of inter-reader agreement for US BI-RADS descriptors
Tommaso Vincenzo Bartolotta, Alessia Angela Maria Orlando, Maria Laura Di Vittorio, Francesco Amato, Mariangela Dimarco, Domenica Matranga, Raffaele Ienzi
Journal of Ultrasound.2021; 24(2): 143.     CrossRef
Deep learning-based computer-aided diagnosis in screening breast ultrasound to reduce false-positive diagnoses
Soo -Yeon Kim, Yunhee Choi, Eun -Kyung Kim, Boo-Kyung Han, Jung Hyun Yoon, Ji Soo Choi, Jung Min Chang
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Artificial intelligence for breast ultrasound: An adjunct tool to reduce excessive lesion biopsy
Xin-Yi Wang, Li-Gang Cui, Jie Feng, Wen Chen
European Journal of Radiology.2021; 138: 109624.     CrossRef
3-D Res-CapsNet convolutional neural network on automated breast ultrasound tumor diagnosis
Huiling Xiang, Yao-Sian Huang, Chu-Hsuan Lee, Ting-Yin Chang Chien, Cheng-Kuang Lee, Lixian Liu, Anhua Li, Xi Lin, Ruey-Feng Chang
European Journal of Radiology.2021; 138: 109608.     CrossRef
Association of Clinician Diagnostic Performance With Machine Learning–Based Decision Support Systems
Baptiste Vasey, Stephan Ursprung, Benjamin Beddoe, Elliott H. Taylor, Neale Marlow, Nicole Bilbro, Peter Watkinson, Peter McCulloch
JAMA Network Open.2021; 4(3): e211276.     CrossRef
U-Net and SegNet performances on lesion segmentation of breast ultrasonography images
Pedro Vianna, Ricardo Farias, Wagner Coelho de Albuquerque Pereira
Research on Biomedical Engineering.2021; 37(2): 171.     CrossRef
Application of deep learning to establish a diagnostic model of breast lesions using two-dimensional grayscale ultrasound imaging
Nan Zhang, Xiao-Ting Li, Lu Ma, Zhao-Qing Fan, Ying-Shi Sun
Clinical Imaging.2021; 79: 56.     CrossRef
Differential diagnosis of breast cancer assisted by S-Detect artificial intelligence system
Qun Xia, Yangmei Cheng, Jinhua Hu, Juxia Huang, Yi Yu, Hongjuan Xie, Jun Wang
Mathematical Biosciences and Engineering.2021; 18(4): 3680.     CrossRef
Impact of Original and Artificially Improved Artificial Intelligence–based Computer-aided Diagnosis on Breast US Interpretation
Wendie A Berg, David Gur, Andriy I Bandos, Bronwyn Nair, Terri-Ann Gizienski, Cathy S Tyma, Gordon Abrams, Katie M Davis, Amar S Mehta, Grace Rathfon, Uzma X Waheed, Christiane M Hakim
Journal of Breast Imaging.2021; 3(3): 301.     CrossRef
Künstliche Intelligenz in der Medizin und Gynäkologie – Holzweg oder Heilversprechen?
Daniel Sonntag
Der Gynäkologe.2021; 54(7): 476.     CrossRef
Artificial Intelligence in Medical Imaging of the Breast
Yu-Meng Lei, Miao Yin, Mei-Hui Yu, Jing Yu, Shu-E Zeng, Wen-Zhi Lv, Jun Li, Hua-Rong Ye, Xin-Wu Cui, Christoph F. Dietrich
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Added value of deep learning-based computer-aided diagnosis and shear wave elastography to b-mode ultrasound for evaluation of breast masses detected by screening ultrasound
Min Young Kim, Soo-Yeon Kim, Yeon Soo Kim, Eun Sil Kim, Jung Min Chang
Medicine.2021; 100(31): e26823.     CrossRef
Evaluation of Different Breast Cancer Screening Strategies for High-Risk Women in Beijing, China: A Real-World Population-Based Study
Xi Zhang, Lei Yang, Shuo Liu, Huichao Li, Qingyu Li, Yangyang Cheng, Ning Wang, Jiafu Ji
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Accuracy of ultrasonic artificial intelligence in diagnosing benign and malignant breast diseases
Qiyu Liu, Meijing Qu, Lipeng Sun, Hui Wang
Medicine.2021; 100(50): e28289.     CrossRef
A combined ultrasonic B-mode and color Doppler system for the classification of breast masses using neural network
Xuejun Qian, Bo Zhang, Shaoqiang Liu, Yueai Wang, Xiaoqiong Chen, Jingyuan Liu, Yuzheng Yang, Xiang Chen, Yi Wei, Qisen Xiao, Jie Ma, K. Kirk Shung, Qifa Zhou, Lifang Liu, Zeyu Chen
European Radiology.2020; 30(5): 3023.     CrossRef
Performance of Computer-Aided Diagnosis in Ultrasonography for Detection of Breast Lesions Less and More Than 2 cm: Prospective Comparative Study
Liang Yongping, Ping Zhou, Zhang Juan, Zhao Yongfeng, Wengang Liu, Yifan Shi
JMIR Medical Informatics.2020; 8(3): e16334.     CrossRef
Evaluation of the Quadri-Planes Method in Computer-Aided Diagnosis of Breast Lesions by Ultrasonography: Prospective Single-Center Study
Liang Yongping, Zhang Juan, Ping Zhou, Zhao Yongfeng, Wengang Liu, Yifan Shi
JMIR Medical Informatics.2020; 8(5): e18251.     CrossRef
Reducing the number of unnecessary biopsies of US-BI-RADS 4a lesions through a deep learning method for residents-in-training: a cross-sectional study
Chenyang Zhao, Mengsu Xiao, He Liu, Ming Wang, Hongyan Wang, Jing Zhang, Yuxin Jiang, Qingli Zhu
BMJ Open.2020; 10(6): e035757.     CrossRef
A computer-aided diagnosis system using artificial intelligence for the diagnosis and characterization of breast masses on ultrasound
Hee Jeong Park, Sun Mi Kim, Bo La Yun, Mijung Jang, Bohyoung Kim, Ja Yoon Jang, Jong Yoon Lee, Soo Hyun Lee
Medicine.2019; 98(3): e14146.     CrossRef
Künstliche Intelligenz in der Medizin – Holzweg oder Heilversprechen?
Daniel Sonntag
HNO.2019; 67(5): 343.     CrossRef
Computer‐Aided Diagnosis of Solid Breast Lesions With Ultrasound: Factors Associated With False‐negative and False‐positive Results
Jia‐yi Wu, Zi‐zhuo Zhao, Wen‐yue Zhang, Ming Liang, Bing Ou, Hai‐yun Yang, Bao‐ming Luo
Journal of Ultrasound in Medicine.2019; 38(12): 3193.     CrossRef
Performance and Reading Time of Automated Breast US with or without Computer-aided Detection
Shanling Yang, Xican Gao, Liwen Liu, Rui Shu, Jingru Yan, Ge Zhang, Yao Xiao, Yan Ju, Ni Zhao, Hongping Song
Radiology.2019; 292(3): 540.     CrossRef
Novel insights into breast cancer progression and metastasis: A multidisciplinary opportunity to transition from biology to clinical oncology
Manuel Scimeca, Nicoletta Urbano, Rita Bonfiglio, Andrea Duggento, Nicola Toschi, Orazio Schillaci, Elena Bonanno
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer.2019; 1872(1): 138.     CrossRef
Reliability Studies of Different Readers Using Computer Aided Diagnosis System in Ultrasound for Determining Identical Lesions in a Breast Phantom
Nari Choi, Bong Joo Kang, Na Young Jung, Sung Hun Kim, Jung Min Lee, Ga Eun Park
Iranian Journal of Radiology.2019;[Epub]     CrossRef
Screening Breast Ultrasound Using Handheld or Automated Technique in Women with Dense Breasts
Wendie A Berg, Athina Vourtsis
Journal of Breast Imaging.2019; 1(4): 283.     CrossRef
A Comparative Study of the Diagnostic Performance of Evaluating Breast Masses for Breast Surgeons versus S-DetectTM(Samsung Medison Co., Ltd, Seoul, Korea)
Haram Kim, Eiyoung Kwon, Youngsam Park, Eunhye Choi, Mijin Kim, Cheolseung Kim
Journal of Surgical Ultrasound.2019; 6(2): 58.     CrossRef
Breast Ultrasound Computer-Aided Diagnosis: Analysis of Types of Errors
Min Kyung Jeong, Bong Joo Kang, Eunjeong Kim, Sung Hun Kim
Journal of the Korean Society of Radiology.2018; 79(3): 114.     CrossRef