PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Ultrasonography10.14366/usg.221222023422227-237How many times should we repeat measurements of the ultrasound-guided attenuation parameter for evaluating hepatic steatosis?Duck Min Seo, Sang Min Lee, Ji Won Park, Min-Jeong Kim, Hong Il Ha, Sun-Young Park, Kwanseop Leehttp://e-ultrasonography.org/upload/usg-22122.pdf, http://e-ultrasonography.org/journal/view.php?doi=10.14366/usg.22122, http://e-ultrasonography.org/upload/usg-22122.pdf
10.21203/rs.3.rs-113530/v12020Ultrasound-Guided Attenuation Parameter Is Useful for Quantifying Hepatic Steatosis in Nonalcoholic SteatohepatitisYu Ogino, Noritaka Wakui, Hidenari Nagai, Yoshinori Igarashihttps://www.researchsquare.com/article/rs-113530/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-113530/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1064546/v12021Reproducibility of Ultrasound-Guided Attenuation Parameter (UGAP) to the Noninvasive Evaluation of Hepatic SteatosisYanan Zhao, Minyue Jia, Chao Zhang, Xinxu Feng, Jifan Chen, Qunying Li, Yingying Zhang, Wen Xu, Yiping Dong, Yajing Liu, Yifan Jiang, Pintong Huanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-1064546/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1064546/v1.html
JGH Open10.1002/jgh3.12615202158947-952The ultrasound‐guided attenuation parameter is useful in quantification of hepatic steatosis in non‐alcoholic fatty liver diseaseYu Ogino, Noritaka Wakui, Hidenari Nagai, Yoshinori Igarashihttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jgh3.12615, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1002/jgh3.12615, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jgh3.12615
Ultrasound in Medicine & Biology10.1016/j.ultrasmedbio.2018.06.017201844112223-2232The B-Mode Image-Guided Ultrasound Attenuation Parameter Accurately Detects Hepatic Steatosis in Chronic Liver DiseaseYudai Fujiwara, Hidekatsu Kuroda, Tamami Abe, Kazuyuki Ishida, Takuma Oguri, Sachiyo Noguchi, Tamotsu Sugai, Naohisa Kamiyama, Yasuhiro Takikawahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0301562918302722?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0301562918302722?httpAccept=text/plain
Gastroenterology10.1016/s0016-5085(20)34196-220201586S-1411Mo1460 ULTRASOUND-GUIDED ATTENUATION PARAMETER (UGAP) FOR THE QUANTIFICATION OF LIVER STEATOSIS USING CONTROLLED ATTENUATION PARAMETER (CAP) AS THE REFERENCE METHODFelix Bende, Ioan Sporea, Victor Baldea, Alin Lazar, Raluca Lupusoru, Renata Fofiu, Alina Popescu, Roxana Sirlihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508520341962?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508520341962?httpAccept=text/plain
Ultrasound in Medicine & Biology10.1016/j.ultrasmedbio.2019.07.322201945S96-S97A prospective evaluation of hepatic steatosis using quantitative ultrasonographic parameters using controlled attenuation parameter as the reference standardSun Kyung Jeon, Ijin Joohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0301562919310129?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0301562919310129?httpAccept=text/plain
Ultrasound in Medicine & Biology10.1016/j.ultrasmedbio.2017.08.1269201743S98Controlled Attenuation Parameter for Prediction of Hepatic Steatosis in a Taiwanese Cohort with Chronic HepatitisShih-Jer Hsu, Jian-Jyun Yu, Min-Chin Chiuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0301562917316307?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0301562917316307?httpAccept=text/plain
Ultrasound in Medicine & Biology10.1016/j.ultrasmedbio.2010.07.005201036111825-1835Controlled Attenuation Parameter (CAP): A Novel VCTE™ Guided Ultrasonic Attenuation Measurement for the Evaluation of Hepatic Steatosis: Preliminary Study and Validation in a Cohort of Patients with Chronic Liver Disease from Various CausesMagali Sasso, Michel Beaugrand, Victor de Ledinghen, Catherine Douvin, Patrick Marcellin, Raoul Poupon, Laurent Sandrin, Véronique Miettehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0301562910003546?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0301562910003546?httpAccept=text/plain
The Veterinary Journal10.1016/j.tvjl.2005.12.00920071732252-253How should we feed horses – and how many times a day?Patricia A. Harrishttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1090023306000049?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1090023306000049?httpAccept=text/plain